dinsdag 28 juli 2015

"Floating Images" In de singel van Deventer 2014

Dit werk bestaat uit 30 plastic vaten met elkaar verbonden. Op iedere verbinding
is een fietsbel aangebracht. Als de vaten ten opzichte van elkaar bewegen, dit
wanneer de meeuwen wind vangen, gaan de fietsbellen rinkelen.